Familieterapi

Familieterapi nær Holstebro

Familielivet kan for nogle let køre af sporet, i en hektisk og presset hverdag, hvor den gode kommunikation ikke prioriteres særligt højt.

I familien eksisterer mange forskellige perspektiver og roller, som vi intuitivt påtager os. Jeg kan hjælpe jer med at skabe rum for den gode dialog, så alle perspektiver i familien, bliver hørt. I høj grad handler familielivet, om en intern forståelse af kultur og relationer. Især arbejdet med jeres kommunikationskultur, kan forandre jeres familie i en positiv retning.

Indikator for, at I kunne have gavn af familierådgivning:

  • Hvis der over længere tid er en dårlig stemning i hjemmet, hænger det ofte sammen med måden der kommunikeres på i familien.
  • Uenighed om børneopdragelse.
  • Hverdagen er præget af konflikter
  • Børnene mistrives.
  • Teenage-problematikker
  • Sorg – f.eks. i forbindelse med skilsmisse, handicap, kritisk sygdom eller dødsfald
  • Problematikker i relationen til egne forældre. De bliver ofte forstærket når man selv bliver forældre. Der kan være mange andre gode grunde til at terapi kan være udbytterig

Hjælp til familielivet

Førend i kommer hos mig til familierådgivning, har vi en indledende snak om, hvad I gerne vil arbejde med som familie. Sammen finder vi frem til om, samtalerne skal involvere jeres børn eller kun jer som forældre. Der følges ingen fast procedure for familierådgivning, og ingen forløb er ens. Forløbets retning styres udelukkende af, hvad I som familie har brug for. Dette kan sagtens udvikle sig til et behov om individuelle samtaler med ét medlem af familien eller fælles samtaler, hvor jeres børn også er tilstedeværende. Jeg giver jer som familie, en række værktøjer, som I kan bruge derhjemme, og som over tid, vil styrke jeres familie.

Hvordan arbejder jeg med familien?

For at klarlægge jeres mønstre og adfærd i familien, er det oftest nødvendigt for mig, at jeg med egne øjne kan iagttage samspillet og dynamikken i jeres familie, og derfor vil jeg altid anbefale, at jeres børn som minimum er med til en samtale.


Psykoterapi forbedrer hverdagen

Ofte opstår, der problemer i de nære relationer vi indgår i.  Dette sig typisk værende i vores familiesituation eller i parforholdet. Det er individuelt, hvad man har brug for at arbejde med internt i relationerne. Men gældende for familieterapien er det, at der er tale om en situation eller krise, der påvirker hele familien. Generelt vil jeg opfordre til, at jeres børn, er en deltagende del af familieterapien minimum ved første session. Typisk vil det give mening, at børnene deltager hver gang. Men der kan være forløb, hvor det er nok at arbejde med jer som forældre.

Typisk slapper de fleste børn af og bliver trygge når de mærker og oplever, at de voksne tager ansvaret. Mindre børn falder somme tider i søvn i terapiforløbet, når de mærker, at de kan slippe ansvaret.

Børn mærker ofte som nogle af de første i familien, hvis der en dårlig stemning i hjemmet, også selv om de voksne tror de skjuler det. For Børn forværres situationen blot, hvis vi ikke snakker med dem, (på deres niveau) om det der kan være svært i familien. Det er utrolig vigtigt, at voksne påtager sig ansvaret for stemningen i hjemmet og familiens trivsel. Børnene vælger altid selv, om de vil deltage aktivt eller om de blot vil være til stede og lytte. Der forefindes i min praksis legetøj til mindre børn, så de kan lege og alligevel lytte og fornemme, at mor og far prøver at løse problemerne.

Mange familier formår at løse deres problemer selv.  Men engang imellem kan det være nyttigt og måske ligefrem nødvendigt, at få professionel hjælp. En terapeut kan hjælpe jer med at finde nye veje, der er mere givende for dig og din familie.

”Hvis børn reagerer uhensigtsmæssigt, så tænk på at det ikke er vigtigt at få dem til at stoppe. Men find ud af hvorfor de reagerer som de gør! Barnets adfærd er blot et symptom på, at noget ikke fungerer”.

Brug for hjælp ?