Metoder

Der findes en del forskellige metoder og uddannelser inden for familie- og psykoterapi. Kempler-metoden er udviklet af den amerikanske psykiater og familieterapeut, Walter Kempler. Der arbejdes ud fra teorier om en eksistentielt og oplevelsesorienteret terapiform, der tages udgangspunkt i samspillet i familien, som det fremstår her og nu, under samtalen med terapeuten og med konkrete eksempler fra den families hverdag. Der fokuseres typisk meget på de relations og kommunikationskompetencer i familien eller forholdet.

Kempler-metoden

Jeg arbejder i tråd med Kempler-metoden ud fra en proces- og oplevelsesorienteret tilgang.

Mit fokus ligger i, at jeg har stor indsigt i relationer og dialogens betydning for disse. Jeg vil gøre mit, for at etablerer en dialog, der beror på konstruktivitet og professionalisme.

·        Bag de metoder jeg anvender ligger et humanistiske og eksistentielle mennesyn.

·        Det enkelte individ har altid en iboende stræben efter personlig udvikling

·        Ud fra individet forståelse af sig selv og sine oplevelser, kan udviklingen ske

·        Det enkelte individ er selv ansvarlig for dets valg, fravalg og handlinger

 

Fra menneskesyn til praksis i psykoterapien

Med fokus på en ligeværdig relation mellem terapeut og klient, hvor samtalen udspringer af klientens udtrykte eller undertrykte følelser, reaktionsmønstre eller potentialer.

Metoden tager udgangspunkt i gestaltterapien, hvor man arbejder med klarhed og bevidsthed. Min rolle som terapeut, er at udforske, hvordan mine klienter oplever deres liv og konsekvenserne heraf. Du skal derfor ikke se mig som en et alvidende orakel, men mere som en sparringspartner, som du kan tale med om dine følelser og forestillinger. Jeg vil forsøge på baggrund af dine oplevelser at øge din årvågenhed, plads til selv-refleksion, og udfordre dig på dine vaner og reaktionsmønstre.  

Jeg hverken fortolker eller analyserer dit liv eller dine oplevelser, for dertil at komme med et endegyldigt svar. I stedet udforsker vi dine erfaringer, så du kan blive ekspert på dit eget liv.

Alle metoder jeg benytter i min terapi, er godkendt af Dansk Psykoterapeut forening, og er generel udbredt praksis blandt psykologer og psykoterapeuter. 

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeut forening

”Terapi kan hjælpe dig og din familie med at forvandle smertefulde følelser og negative overbevisninger til frihed, styrke, glæde og nye veje du kan vælge i dit liv”.

Terapien kan foregå enten som individuel terapi, parterapi eller som familieterapi, hvor hele familien er med. Det kan foregå enten hos mig eller som hjemmebesøg. Det optimale er, at børnene deltager, hvis det handler om dem.

Har du brug for hjælp ?